Dwanaście Stopni

Dwanaście Stopni

DWANAŚCIE STOPNI AL-ANON:

 1.   Przyznałyśmy, że jesteśmy bezsilne wobec uzależnienia naszych bliskich i że nie jesteśmy w stanie kierować naszym życiem.
 2.   Uwierzyłyśmy, że Siła Większa od naszej własnej może nam przywrócić równowagę ducha i umysłu.
 3. Postanowiłyśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga – jakkolwiek Go pojmujemy.
 4.   Przeprowadziłyśmy szczery i odważny rachunek sumienia.
 5.   Wyznałyśmy Bogu, sobie – we własnym sumieniu – i innemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6.   Z całkowitą gotowością powierzyłyśmy Bogu usuwanie wszelkich słabości naszego charakteru.
 7.   Prosiłyśmy Boga z pokorą, aby usunął nasze wady.
 8.   Sporządziłyśmy listę osób przez nas skrzywdzonych i postanowiłyśmy im wszystkim zadośćuczynić.
 9.   Naprawiłyśmy błędy popełnione wobec wszystkich ludzi – gdy tylko było to możliwe bez krzywdy dla nich lub dla innych.
 10. Prowadziłyśmy w dalszym ciągu rachunek sumienia; w razie popełnienia błędu jesteśmy gotowe przyznać się do tego.
 11. Poszukiwałyśmy przez modlitwę i medytację coraz doskonalszej więzi z Bogiem – jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas i o siłę do jej spełnienia.
 12. Dzięki stosowaniu Dwunastu Stopni dostąpiłyśmy duchowego przebudzenia i staramy się nieść posłannictwo innym ludziom, a zasady te stosować we wszystkich naszych sprawach.

 

37436_image__lg